ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

Posted by:

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

แบบ  ส.ถ.๔/๔,ผ.ถ.๔/๔   และ  แบบ  ส.ถ.๔/๕,ผ.ถ.๔/๕

0

ศูนย์อัยการจังหวัดหนองคายมอบป้ายศูนย์ฯให้กับอบต.บ้านหม้อ

Posted by:

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดหนองคายมอบป้ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน

0

ประกาศกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบร​ิหารส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​ ​เรื่อง ”​การกำหนดสถานที่​ หลักเกณฑ์​และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับ​การ​หาเสียง​เลือกตั้งสมาชิกสภา​องค์การบร​ิหารส่วนตำ​บลบ้านหม้อ​และนายกองค์​การบริหาร​ตำ​บลบ้านหม้อ​”

Posted by:

 

 

 

 

0