ใบประกาศเกียรติคุณความดี องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณความดี

จาก นายทศพล  สินยบุตร นายอำเภอศรีเชียงใหม่

เพื่อยกย่องในความดีที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติราชการ และผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ITA  Awards 2021)

 

 

 

0

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ

Posted by:

นค.๗๔๒๐๒/๒๐๔

ดาวน์โหลดไฟล์ รายงานผล ITA

0

รับมอบชุด CPE / ชุดป้องกัน ชุดคลุมพลาสติกกันน้ำ กันเปื้อน กันฝุ่น จำนวน 40 ชุด

Posted by:

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 10.30 น. นายวิชนาถ ทองชุ่ม เป็นตัวแทน นายกอง​ค์การบริหาร​ส่วนตำบลบ้านหม้อ รับมอบชุด CPE / ชุดป้องกัน ชุดคลุมพลาสติกกันน้ำ กันเปื้อน กันฝุ่น จำนวน 40 ชุด จากคุณนิ่มนวล สุกทน ,คุณสุรีพร สีหาบุตร ,คุณวิชนาถ ทองชุ่ม ข้าราชการ อบต.บ้านหม้อ​ บริจาค​ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิท ๑๙
ณ โรงเรียนบ้านป่าสัก ตำบลบ้านหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

0