การจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัสท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นค.4002 จากสายบ้านท่ากฐินถึงบ้านยางคำ ม.6 ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย

Posted by:

0

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ นำโดยนายกรรตชนนฑ์ นามวงศา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ และพนักงาน ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564

Posted by:

0

📣กกต.เชิญชวนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. และนายกอบต. แล้วไปกากบาทในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 2564✅กดที่นี่👇

Posted by:

ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (dopa.go.th)

0

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

Posted by:

ปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง

แบบ  ส.ถ.๔/๔,ผ.ถ.๔/๔   และ  แบบ  ส.ถ.๔/๕,ผ.ถ.๔/๕

0

ศูนย์อัยการจังหวัดหนองคายมอบป้ายศูนย์ฯให้กับอบต.บ้านหม้อ

Posted by:

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจังหวัดหนองคายมอบป้ายให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาทางกฎหมายกับประชาชนที่ได้ความเดือดร้อน

0
Page 1 of 40 12345...»